Geniş Kapsamlı Makine (CMI) Sigortaları

ALBAPrestige Teknik Destek

Geniş Kapsamlı Makine (CMI) Sigortaları

Bu sigorta; enerji santralleri başta olmak üzere sigortalıya ait makine ve taşınmazlara faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tüm fiziksel zararları ve kar kaybını poliçe şartları gereğince teminat altına alır.