Zorunlu Deprem | DASK Sigortası


Kat mülkiyeti kanunu (634 sayılı) kapsamındaki bağımsız bölümler ile mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan ofis benzeri amaçlı kullanılan bağımsız bölümler için yaptırılması zorunlu olan ve tanımlamada yer alan binaların kendisinde ve temellerinde deprem sonucu ortaya çıkacak yangın, infilak ve yer kayması dahil doğrudan oluşacak maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alan ve ödeyen poliçe türüdür.