Montaj All Risks Sigortaları


Bu sigorta; sigortalının montaj projesini gerçekleştirmesi sırasında o anda montaj sahasında bulunan malzemelerin, ekipmanları, makinaların o ana kadar gerçekleşmiş ve daha sonra gerçekleşecek işler nedeni ile olabilecek ani ve beklenmedik fiziki zararlarını istisna kılınan şartlar hariç olmak üzere poliçe şartları gereğince teminat altına alır.